Repository of the Research Institute of Agricultural Economics

A fontosabb termékpályák piaci folyamatai, 2021 = The market developments of the most important agricultural commodities in 2021

Ecsediné Wanek, Zsuzsanna and Isépy, Anett and Mándi-Nagy, Dániel and Németh, Klaudia and Pásztor, Zsuzsanna and Sárik, Ferenc (2022): A fontosabb termékpályák piaci folyamatai, 2021 = The market developments of the most important agricultural commodities in 2021. [Periodical]

[img]
Preview
PDF
Download (2MB) | Preview

Abstract

Háttér A kiadvány a fontosabb hazai termékpályák 2021. évi piaci folyamatait mutatja be elsősorban az ártrendeken keresztül, de – a 2021. évi előzetes mennyiségi információk alapján – a keresleti és a kínálati oldalon bekövetkező alapvető változásokra is kitér. Emellett rövid kitekintést nyújt a következő évben várható tendenciákra is. Módszer Az összeállítás az AKI Piaci Árinformációs Rendszerének (PÁIR) adataira, valamint a különböző nemzetközi forrásokból származó árinformációkra, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) termelési, iparstatisztikai és külkereskedelmi kimutatásaira támaszkodik. A világ- és európai keresleti és kínálati tendenciák jövőbeni alakulásának bemutatásához elsősorban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) és az Európai Bizottság (EC) publikációit használtuk fel. A piaci folyamatok vizsgálata az anyagban egységes szerkezetben történik: • Világ- és európai piaci tendenciák. • Magyarországi piaci tendenciák: - kínálat alakulása, belföldi termelés, import és készletek; - kereslet alakulása, belföldi értékesítés, export. • A piaci árak tendenciája: világpiaci, uniós és magyarországi ártendenciák. Eredmények A gabonafélék (rizs nélkül) globális termelése 2,9 százalékkal, felhasználása 2,2 százalékkal emelkedhet a 2021/2022. gazdasági évben az előző szezonhoz képest. Magyarországon a 2020. évinél 4 százalékkal több, 5,3 millió tonna búzát takarítottak be 2021 nyarán, a betakarított terület 5 százalékkal 891 ezer hektárra zsugorodott, ugyanakkor a hektáronkénti hozam 9 százalékkal 5,97 tonna/hektárra nőtt. Kukoricából a terület 6 százalékos emelkedése ellenére (1 millió hektár), a meleg, száraz időjárás miatt a hozam 30 százalékkal csökkent (6 tonna/hektár), ezért 25 százalékkal kevesebb, 6,3 millió tonna termett 2021-ben. Az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára a 2020. évit 36 százalékkal haladta meg 2021-ben, 75,9 ezer forint/tonna volt. A takarmánybúza termelői ára 36 százalékkal 72,3 ezer forint/tonnára, a takarmánykukoricáé 57 százalékkal 79,2 ezer forint/tonnára emelkedett. A hét legfőbb olajmag (szójabab, gyapot, földimogyoró, napraforgó, repce, pálma, kopra) globális termése az egy évvel korábbinál 1,5 százalékkal nagyobb, 584,5 millió tonna lehet a 2021/2022. gazdasági évben. Magyarországon az előző évinél 7 százalékkal nagyobb területről, 653 ezer hektárról 2,7 tonna/hektár (–3 százalék) termésátlag mellett csaknem 1,8 millió tonna (+4 százalék) napraforgómag betakarítására került sor 2021-ben. Repcemagból 256 ezer hektárról (–17 százalék) 2,8 tonna/hektár (–1 százalék) átlaghozammal 722 ezer tonnát (–18 százalék) arattak. Az ipari napraforgómag (magas olajsavas napraforgómaggal együtt) termelői ára csaknem 52 százalékkal 183,5 ezer forint/tonnára, a repcemagé 40 százalékkal 179,2 ezer forint/tonnára emelkedett egy év alatt. A meghatározó piacelemző műhelyek a globális cukortermelés kismértékű emelkedésére vagy stagnálására számítanak a 2021/2022. gazdasági évben: ABARES 180 millió tonna, USDA 181 millió tonna, ISO 170 millió tonna. Az Európai Unió cukortermelése 7 százalékkal 15,7 millió tonnára emelkedett a 2021/2022. gazdasági évben. Magyarországon 645 ezer tonna cukorrépát szedtek fel, ami 17 százalékkal maradt el a 2020-ban betakarított mennyiségtől. A sertéshús globális termelése 106 millió tonna volt 2021-ben, 10 százalékkal múlva felül a 2020. évit. A világ sertéshús-kereskedelme nem változott számottevően: a globális sertéshúsexport volumene 0,5 százalékkal, az importé 0,8 százalékkal nőtt. A magyarországi sertésárak az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is követték az uniós árak tendenciáját, elsősorban a németországi árak változása hatott a hazai piacra. A vágósertés termelői ára 475 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2021-ben, 12 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A csirkehús globális termelése 1 százalékkal 99,9 millió tonnára emelkedett 2021-ben az előző évihez képest. A világ csirkehúsexportja stagnált, 13,1 millió tonna volt. Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 12,4 százalékkal 286 forint/kilogrammra emelkedett 2021-ben a 2020. évihez képest. Az Európai Unió tojástermelése 6,47 millió tonnát tett ki 2021-ben, 2,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Magyarországon a ketreces tartásból származó étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi értékesítési ára 5,1 százalékkal volt magasabb 2021-ben az egy évvel korábbinál. A marhahús globális termelése 57,7 millió tonna volt 2021-ben, 4 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A világ marha- és borjúhúsexportja 4 százalékkal, marhahúsimportja 2,2 százalékkal nőtt. Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,95 euró/kg hasított hideg súly volt 2021-ben, 12 százalékkal haladta meg az előző évi átlagárat. Magyarországon a vágómarha termelői ára csaknem 4 százalékkal emelkedett. A juhhús globális termelése 16,5 millió tonna volt 2021-ben, nem változott számottevően az előző évihez képest. Az unió juh- és kecskehústermelése 2 százalékkal 582 ezer tonnára bővült, a könnyű bárány ára euróban kifejezve 10 százalékkal emelkedett. Magyarország 3 százalékkal kevesebb bárányt exportált, a vágóbárány termelői ára 24 százalékkal haladta meg 2021-ben az egy évvel korábbit. A tejtermékek világkereskedelmét meghatározó országok tejtermelése 1 százalékkal bővült 2021-ben az előző évihez képest. A nyerstej ára nemzeti valutában kifejezve Új-Zélandon 17 százalékkal, az EU-ban 8 százalékkal, Magyarországon 7 százalékkal, az USA-ban 2 százalékkal emelkedett 2021-ben a 2020. évihez képest. Magyarországon a vizsgálatba vont tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 2021-ben átlagosan 3 százalékkal volt magasabb a 2020. évinél. Magyarország zöldségtermése az előző évihez hasonlóan 1,5 millió tonna körül alakult 2021-ben. Magyarország zöldség-külkereskedelmi egyenlege (friss, fagyasztott, dinnyével együtt) negatív maradt és romlott 2021-ben az egy évvel korábbihoz képest. A zöldségfélék termelői árindexe 2021-ben 5 százalékkal emelkedett a Budapesti Nagybani Piacon az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az előző terméshiányos évhez képest a gyümölcstermés 20 százalékkal 585 ezer tonnára nőtt 2021-ben a 2020. évihez képest. Magyarország gyümölcs-külkereskedelmi egyenlege (friss, fagyasztott, déligyümölccsel együtt) negatív maradt, de javult 2021-ben, mivel az importvolumen csökkenése nagyobb mértékű volt, mint az exportvolumené. A kínálat növekedése miatt a gyümölcsfélék termelői árindexe 2021-ben 13 százalékkal csökkent a Budapesti Nagybani Piacon az előző évihez képest. A világ bortermelése (szőlőlé és szőlőmust nélkül) 250 millió hektoliter volt 2021-ben, 4 százalékkal csökkent a 2020. évihez képest, míg az unióban 145 millió hektoliter (–13 százalék) bort állítottak elő. A belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok feldolgozói értékesítési ára 3 százalékkal volt magasabb 2021-ben, mint egy évvel korábban, az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok átlagára 14 százalékkal csökkent. ---------- Introduction This publication discusses the market developments of the most important agricultural commodities in 2021, mainly by presenting price trends. Based on preliminary quantitative information from 2021, it describes the fundamental changes of supply and demand. In addition, it gives short forecasts on next year’s prospective trends. Methodology The analysis is based on the price information and data of the Market Price Information System managed by the Institute of Agricultural Economics, from various Hungarian and international sources, and from the production, industrial statistics and external trade reports of the Hungarian Statistical Office (KSH). The publications of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), of the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), of the United States Department of Agriculture (USDA) and of the European Commission (EC) were utilised to present the prospective supply and demand trends in Europe and worldwide. The demonstration of the market processes was carried out according to the following structure: • Global and European market trends. • Market trends in Hungary: - supply, domestic production, imports and stocks; - demand, domestic sales, exports. • Market price trends: worldwide, in the European Union (EU) and in Hungary. Results According to preliminary data, world cereals production (excluding rice) increased by 2.9 per cent, and the level of utilisation by 2.2 per cent in the 2021/2022 marketing year compared to the previous season. Owing to the 5 per cent decline in the harvested area (891 thousand hectares) and the 9 per cent gain in average yields (5.97 tonnes per hectare), 5.3 million tonnes of wheat were harvested in Hungary in 2021, 4 per cent more than last year. Maize production in 2021 reduced to 6.3 million tonnes (–25 per cent), owing to the lower average yield (by 30 per cent to 6 tonnes per hectare), due to the warm, dry weather, despite of a 6 per cent increase in the area (to 1 million hectares). The producer price of milling wheat increased by 36 per cent to HUF 75.9 thousand per tonne, for feed wheat it went up by 36 per cent to HUF 72.3 thousand per tonne, for feed maize it increased by 57 per cent to HUF 79.2 thousand per tonne in 2021. World production of the seven most important oilseeds (soybean, cottonseed, groundnut, sunflower seed, rapeseed/canola, palm kernel and copra) was estimated to be 584.5 million tonnes in 2021/2022, 1.5 per cent higher than the previous marketing year’s level. In Hungary, the harvested area of sunflower seed was 653 thousand hectares in 2021, 7 per cent above last year’s area. Despite the 3 per cent lower average yield (2.7 tonnes per hectare) 1.8 million tonnes of sunflower seed were harvested in Hungary in 2021, 4 per cent more than last year. The area of rapeseed was 256 thousand hectares in 2021, 17 per cent less than last year’s area. The average yield of 2.8 tonnes per hectare was 1 per cent lower than the level in 2020; thus 722 thousand tonnes of rapeseed (–18 per cent) were harvested in 2021. The producer price of sunflower seed (including high oleic sunflower seed) was almost 52 per cent higher (HUF 183.5 thousand per tonne) in 2021 than in 2020, while for rapeseed it increased by 40 per cent to HUF 179.2 thousand per tonne. The relevant market analyst workshops expected a small increase or a stagnation in the global production of sugar in the 2021/2022 marketing year: ABARES 180 million tonnes, USDA 181 million tonnes, ISO 170 million tonnes. Sugar production in the European Union increased by 7 per cent to 15.7 million tonnes in the 2021/2022 marketing year. In Hungary, 645 thousand tonnes of sugar beet were harvested in 2021, 17 per cent less than in 2020. Global pork production was 106 million tonnes in 2021, 10 per cent higher than in the previous year. Global pork trade not significantly changed: pork exports rose by 0.5 per cent and imports by 0.8 per cent. As in previous years, Hungarian pork prices in 2021 followed the trends of prices in the EU, mainly the change in German prices influences on the domestic market. The pig producer price was HUF 475 per kilogram warm carcass weight in 2021, having decreased by 12 per cent in one year. Global chicken meat production increased by 1 per cent to 99.9 million tonnes in 2021 compared to the previous year. World chicken meat export was 13.1 million tonnes, not significantly changed compared to 2020. In Hungary, the producer price of slaughter chickens increased by 12.4 per cent to HUF 286 per kilogram in 2021 compared to 2020. In the EU, egg production increased by 2.5 per cent to 6.47 million tonnes in 2021 than in the previous year. In Hungary, the sales price of cage type eggs (M+L) was 5.1 per cent higher in 2021 than in 2020. Global beef production was 57.7 million tonnes in 2021, 4 per cent lower than in the previous year. World beef and veal exports rose by 4 per cent, and global imports by 2.2 per cent compared to the previous year. In the EU, the entry price to the slaughterhouse of ’R3’ class young bulls was EUR 3.95 per kilogram cold carcass weight in 2021, 12 per cent higher than the average price in the previous year, in Hungary cattle producer prices increased by 4 per cent in 2021. Global sheep meat production was 16.5 million tonnes in 2021, not significantly changed compared to the previous year. Sheep and goat meat production in the EU increased by 2 per cent to 582 thousand tonnes in 2021, the price of light lambs in EUR went up by 10 per cent. Hungary sold 3 per cent less lambs on the international market than one year earlier, the producer price of lambs in HUF rose by 24 per cent. Among the key players in the global dairy market the milk production increased by 1 per cent in 2021 compared to the previous year. The raw milk price in national currency increased in New Zealand by 17 per cent, in the EU by 8 per cent, in Hungary by 7 per cent, in the USA by 2 per cent in 2021 compared to 2020. The processors’ sale price of surveyed dairy products in Hungary was an average 3 per cent higher in 2021 than in 2020. As in the previous year, Hungary’s vegetable production was around 1.5 million tonnes in 2021. Hungary’s foreign trade balance in vegetables (fresh, frozen, melons included) was negative and worsened in 2021 compared to the previous year. At the Budapest Wholesale Market, the producer price index of vegetables increased by 5 per cent compared to the previous year. Compared to the previous cropdeficient year the fruit production increased by 20 per cent to 585 thousand tonnes in 2021 compared to 2020. Hungary’s foreign trade balance in fruits (fresh, frozen, tropical fruits included) remained negative, but improved in 2021, as the decline in import volumes was greater than in export volumes. Due to the increase in supply, the producer price index of fruit decreased by 13 per cent in the Budapest Wholesale Market in 2021 compared to the previous year. World wine production (excluding juice and musts) was 250 million hectolitres in 2021, decreased by 4 per cent compared to 2020, EU wine production was 145 million hectolitres (–13 per cent). The processors’ sale prices of wines without geographical indication and wines with protected geographical indication (PGI) sold domestically were 3 per cent higher in 2021 than a year earlier, the average price of wine with protected designation of origin decreased by 14 per cent.

Item Type: Periodical
Uncontrolled Keywords: kínálat, bel- és külpiaci értékesítés, piaci árak, piaci tendenciák
Subjects: Q - Agricultural and Natural Resource Economics – Environmental and Ecological Economics > Q1 - Agriculture > Q11 - Aggregate Supply and Demand Analysis – Prices
Depositing User: Csaba Menyhárt
Date Deposited: 20 May 2022 08:39
Last Modified: 20 May 2022 08:39
URI: http://repo.aki.gov.hu/id/eprint/3917

Actions (login required)

View Item View Item