Repository of the Research Institute of Agricultural Economics

Az élelmiszer-termelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2019 = The financial situation of agriculture and the food industry, 2019

Illés, Ivett and Vágó, Katalin (2021): Az élelmiszer-termelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete, 2019 = The financial situation of agriculture and the food industry, 2019. [Periodical]

[img]
Preview
PDF
Download (3MB) | Preview

Abstract

A kettős könyvvitelt végző mezőgazdasági társas vállalkozások adózás előtti eredménye 13,5 milliárd forinttal 153,1 milliárd forintra nőtt 2019-ben. A bővülésben az üzemi tevékenység eredményének növekedése játszotta a főszerepet, amely 23,5 milliárd forinttal 156,8 milliárd forintra nőtt egy év alatt, miközben a pénzügyi műveletek eredménye, a tárgyévet megelőző évivel ellentétben veszteségesnek bizonyult. Az adózás előtti eredmény kedvező alakulásának következtében javult az ágazat jövedelmezősége: az árbevétel-arányos adózott eredmény (0,6 százalékponttal) 7,2 százalékra, a tőkearányos (0,4 százalékponttal) 6,7 százalékra, az eszközarányos (0,3 százalékponttal) 4,3 százalékra emelkedett. A saját tőke, valamint az alaptőke jövedelmezősége egyaránt kedvezőbbnek mondható, előbbi 0,3 százalékponttal 7,1 százalékra, utóbbi 5,7 százalékponttal 52,0 százalékra nőtt. Az árbevétel-arányos jövedelmezőség a más gazdasági tevékenységet végző vállalkozásokhoz képest is kiemelkedőnek számít. Az eredmény növekedése azért is figyelemre méltó, mert a vállalkozások száma tovább csökkent 2019-ben, mindössze 8389 gazdaság folytatta tevékenységét az ágazatban. Az üzemi eredmény növekedésének hátterében a bevételek ráfordításokét meghaladó mértékű bővülése áll. Előbbi 2,0, utóbbi pedig 1,0 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. Az üzemi bevételek közül kizárólag az aktivált saját teljesítmények értéke csökkent, összességében 8,6 milliárd forinttal. Az értékesítés nettó árbevétele 42,0 milliárd forinttal 1992,6 milliárd forintra nőtt, amely a belföldi értékesítés 74,4 milliárd forintos növekedésének tulajdonítható, miközben az exportértékesítésből származó árbevétel 32,4 milliárd forinttal mérséklődött. Az egyéb bevételek értéke 4,2 százalékkal volt nagyobb a megelőző évinél. A ráfordításelemek mindegyike bővült: azon belül is az egyéb, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedése volt számottevő, előbbi 10,4 százalékkal (+11,4 milliárd forint), utóbbi 3,5 százalékkal (+8,8 milliárd forint) emelkedett. A pénzügyi műveletek veszteséges eredményét a pénzügyi műveletekből származó bevétel mérséklődése, valamint a ráfordítások kismértékű növekedése okozta. Az adófizetési kötelezettség 3,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, ezáltal az adózott eredmény 10,7 százalékkal, 143,9 milliárd forintra nőtt. Annak ellenére, hogy 2019-ben 9,3 százalékkal kevesebb társas vállalkozás működött a mezőgazdaságban, eszközállományuk 3,0 százalékkal haladta meg az előző évit. Eszközoldalon a befektetett eszközök növekedése volt kiemelkedő, az állomány értéke 75,1 milliárd forinttal, 4,4 százalékkal bővült. A forráselemek közül a saját tőke növekedett legnagyobb mértékben, 94,3 milliárd forinttal, ami 4,6 százalékos növekedésnek felelt meg. Ezzel szemben a kötelezettségek állománya mérséklődött, összességében 1,3 milliárd forinttal. Az eszközállomány növekedése és a kötelezettségek kismértékű csökkenése a tőkeáttételi mutatók javulását eredményezte. A mezőgazdasági vállalkozások eladósodottságának foka 1,1 százalékponttal, annak mértéke pedig 2,4 százalékponttal mérséklődött. Az adózott eredmény bővülése következtében a jövedelmezőségi mutatók is kedvezőbben alakultak, az árbevétel-, a tőke-, valamint az eszközarányos mutatók egyaránt nőttek, 0,6, 0,4 és 0,3 százalékponttal. Az élelmiszer-feldolgozó társas vállalkozások száma a mezőgazdaságban tevékenykedő szervezetekhez hasonlóan tovább csökkent, 12,8 százalékkal kevesebb, 4011 vállalkozás működött az ágazatban 2019-ben. Az üzemszám csökkenése ellenére az élelmiszer-feldolgozó üzemek adózás előtti eredménye 2019-ben 5,5 milliárd forinttal bővült a 2018. évi értékhez (158,5 milliárd forint) viszonyítva, így az eredmény 164,0 milliárd forintra nőtt. A bővülés nagyrészt annak köszönhető, hogy a pénzügyi műveletek eredményének 6,3 milliárd forintos növekedése ellensúlyozta az üzemi tevékenység eredményének 793 millió forintos csökkenését. Az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások 2019. évi összes bevétele 182,3 milliárd forinttal haladta meg a 2018. évi értéket (4136,3 milliárd forint). Az árbevétel mintegy kétharmad része (67,1 százalék) belföldi, egyharmad része (32,9 százalék) exportértékesítésből származott 2019-ben. Előbbi 2,7 százalékkal, utóbbi 7,1 százalékkal nőtt 2019-ben, vagyis elsősorban a külpiacra történő értékesítés volt az árbevétel növekedésének forrása. Az egyéb bevételek állománya is bővült a tárgyévet megelőző évi értékhez képest, mindösszesen 7,4 milliárd forinttal, ami 4,1 százalékos bővülést jelentett. Az aktivált saját teljesítmények értéke dinamikusan emelkedett, értéke 41,9 milliárd forint volt a tárgyévben, azaz másfélszeresére növekedett (+69,2 százalék) az előző évi értékhez képest. A pénzügyi műveletek bevétele 3,1 százalékkal (-1,3 milliárd forint) lett kevesebb, mint 2018-ban (40,5 milliárd forint). A csökkenésben a kapott osztalék, részesedés is szerepelt játszott, amely 834 millió forinttal, 21,7 százalékkal mérséklődött a tárgyévben. Az élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytató vállalkozások összes ráfordítása 176,8 milliárd forinttal emelkedett 2019-re, ez 4,4 százalékos bővülést jelentett az előző év értékéhez viszonyítva (3977,8 milliárd forint). A növekedés minden ráfordításelem esetében megfigyelhető volt. Az anyagjellegű ráfordítások 4,8 százalékkal (+141,8 milliárd forint), a személyi jellegű ráfordítások 6,9 százalékkal (+26,8 milliárd forint), az értékcsökkenési leírás 5,0 százalékkal (+5,7 milliárd forint) növekedett, a legkisebb mértékben 2,3 százalékkal (+10,0 milliárd forint) az egyéb ráfordítások bővültek. A pénzügyi műveletek ráfordításai 7,5 milliárd forinttal, azaz 12,7 százalékkal csökkentek a 2018. évi eredményhez képest. Az élelmiszer-feldolgozó társas vállalkozások eszközállománya 2869,5 milliárd forintról 3101,5 milliárd forintra nőtt 2019-ben, amely 8,1 százalékos bővülést jelentett az előző évi eredményhez képest. A 231,9 milliárd forintos növekedés eszköz oldalon nagyrészt a befektetett eszközök 150,9 milliárd forintos, kisebb részben pedig a forgóeszközök 78,6 milliárd forintos bővülésének volt tulajdonítható. Forrás oldalon nagyobbrészt (56,0 százalékban) a kötelezettségek állományváltozása okozta a növekedést, értéke jelentősen, 129,8 milliárd forinttal haladta meg a 2018. évit. Az előző évhez képest 8,9 százalékkal nőtt az élelmiszer-feldolgozó vállalkozások kötelezettségállománya, azon belül a növekedés mozgatórugói a hosszú lejáratú kötelezettségek voltak, értékük 19,3 százalékkal, 77,7 milliárd forinttal emelkedett az előző évhez képest (402,3 milliárd forint). A forrásállomány 231,9 milliárd forintos változásához a saját tőke 87,6 milliárd forintos növekedése 37,8 százalékban, a passzív időbeli elhatárolás 16,7 milliárd forintos bővülése 7,2 százalékban járultak hozzá. Az élelmiszer-feldolgozó társas vállalkozások eladósodottsága 2019-ben 0,4 százalékponttal tovább romlott, 50,6 százalékról (2018) 51,0 százalékra (2019) változott. Ez az érték szinte alig maradt el a gazdasági tevékenységet végző szervezetek eladósodottságától (51,1 százalék), azonban jelentősen meghaladta (+17,5 százalék) a mezőgazdasággal, vadgazdálkodással és halászattal foglalkozó társas vállalkozások 2019. évi értékét (33,5 százalék). ---------- Profit before tax of double-entry bookkeeping agricultural enterprises increased by HUF 13.5 billion to HUF 153.1 billion in 2019. The expansion was mainly due to the increase in operating profit, which rose by HUF 23.5 billion to HUF 156.8 billion, while financial operations were unprofitable in contrast to the previous year. Due to the favourable profit before tax, the profitability of the sector has improved, the return on sales (ROS) increased by 0.6 percentage points to 7.2 per cent, return on equity (ROE) increased by 0.4 percentage points to 6.7 per cent and return on assets (ROA) increased by 0.3 percentage points to 4.3 per cent. The profitability of equity and share capital was more favourable, the former increased by 0.3 percentage points to 7.1 per cent and the latter by 5.7 percentage points to 52.0 per cent. The pre-tax margin was also outstanding compared to other companies engaged in economic activities. The increase in profit is also remarkable because the number of enterprises continued to decline, in 2019 only 8,389 farms operated in the sector. The increase in operating profit was due to a larger increase in revenues compared to the expenses, the former rose by 2.0 per cent and the latter by 1.0 per cent in the examined period. Among operating income, only capitalised production decreased, by HUF 8.6 billion. Net sales revenue rose by HUF 42.0 billion to HUF 1992.6 billion, which was caused by the HUF 74.4 billion growth of domestic income, while export sales revenue decreased by HUF 32.4 billion. Other income was 4.2 per cent higher than in 2018. All expenditures increased: among these the growth in other and personnel expenses was outstanding, the former increased by 10.4 per cent (plus HUF 11.4 billion) and the latter by 3.5 per cent (plus HUF 8.8 billion). The loss on financial operations arose from a decrease in financial operations revenue and a slight increase in expenses. The tax liability was 3.9 per cent lower than in 2018, thus the net income increased by 10.7 per cent to HUF 143.9 billion. Despite the decreasing number of agricultural companies – 9.3 per cent fewer enterprises operated in agriculture in 2019 – their assets exceeded the 2018 figure by 3.0 per cent. On the assets side, the growth of fixed assets was outstanding, increased by HUF 75.1 billion, or 4.4 per cent. Concerning liabilities and equity, the growth in equity was the highest, its value increased by HUF 94.9 billion, or 4.6 per cent, while the liabilities decreased by HUF 1.3 billion. The increase in assets and the slight decrease in liabilities resulted in an improvement in leverage ratios. The level of indebtedness of agricultural enterprises decreased by 1.1 percentage points and its rate by 2.4 percentage points. As a result of the increase in net income, profitability indicators also developed more favourably: sales, capital and assets ratios increased by 0.6, 0.4 and 0.3 percentage points. In the food industry, as in agriculture, the number of double-entry bookkeeping companies continued to decline, thus 12.8 per cent fewer, 4011 enterprises operated in the sector in 2019. The profit before tax of the food companies further increased in 2019, by HUF 5.5 billion to HUF164.0 billion compared to the figure of 2018 (HUF 158.5 billion). The increase in profit before tax was mainly due to the fact that HUF 6.3 billion surplus in financial operations offset the HUF 793 million decrease in operating profit. Total revenue of food companies exceeded the figure of 2018 (HUF 4136.3 billion) by HUF 182.3 billion. More than two-thirds (67.1 percent) of sales revenue came from domestic sales and one-third (32.9 per cent) from export sales in 2019. There was a 2.7 per cent growth in the former, and a 7.1 per cent increase in the latter revenue category, i.e. the increase in sales revenue primarily arose from export sales. The amount of other income also increased compared to the previous year, by HUF 7.4 billion, or 4.1 per cent. The value of capitalised production significantly increased, it was HUF 41.9 billion in 2019, which was one and a half times (+69.2 per cent) higher than in the previous year. The revenue of financial operations slightly decreased (by 3.1 per cent, HUF 1.3 billion) compared to the figure of 2018 (HUF 40.5 billion). The decrease was caused by the HUF 834 million (21,7 per cent) decline in dividends received. Total expenditures of food companies increased by HUF 176.8 billion in 2019, which meant a 4.4 per cent growth compared to the figure of 2018 (HUF 3977.8 billion). The increase was observed for all expenditure items. Material expenses rose by 4.8 per cent (plus HUF 141.8 billion), personnel expenses by 6.9 per cent (plus 26.8 billion), the depreciation charged by 5.0 per cent (plus HUF 5.7 billion) and the other expenses by 2.3 per cent (plus HUF 10.0 billion). The financial operations expenses decreased by HUF 7.5 billion, i.e. 12.7 per cent compared to the figure of 2018. Total assets of the enterprises in the food industry increased from HUF 2869.5 billion to HUF 3101.5 billion in 2019, which meant an 8.1 per cent growth compared to the previous year. The HUF 231.9 billion growth on the assets side mainly arose from the HUF 150.9 billion increase in fixed assets and the HUF 78.6 billion increase in the current assets, and on the liabilities and equity side, it was primarily (56.0 per cent) attributable to the HUF 129.8 billion growth in liabilities. The liabilities of food enterprises were 8.9 per cent higher than in the previous year. The driver of the increase was the long-term liabilities, which rose by 19.3 per cent, HUF 77.7 billion compared to the previous year (HUF 402.3 billion). The HUF 87.6 billion increase in equity contributed 37.8 per cent to the HUF 231.9 billion growth in liabilities and equity, while the HUF 16.7 billion increase in accrued expenses and deferred income contributed 7.2 per cent. The indebtedness of food companies deteriorated further by 0.4 percentage points in 2019, from 50.6 per cent (2018) to 51.0 per cent (2019). This value was almost slightly lower than the indebtedness of organizations engaged in economic activity (51.1 per cent), but significantly exceeded (+17.5 per cent) the value of agricultural enterprises in 2019 (33.5 per cent).

Item Type: Periodical
Uncontrolled Keywords: NAV-adatbázis, jövedelem, jövedelmezőség, bevételek, ráfordítások, eszközök, források
Subjects: Q - Agricultural and Natural Resource Economics – Environmental and Ecological Economics
Q - Agricultural and Natural Resource Economics – Environmental and Ecological Economics > Q1 - Agriculture > Q14 - Agricultural Finance
Depositing User: Csaba Menyhárt
Date Deposited: 18 Jun 2021 10:15
Last Modified: 04 Aug 2021 13:30
URI: http://repo.aki.gov.hu/id/eprint/3763

Actions (login required)

View Item View Item